Licentieovereenkomst voor gebruik van beeldmateriaal derde partijen.
• Licentiegever is auteursrechthebbende op alle door licentiegever gemaakte werken.
• Licentiegever en licentienemer leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze licentieovereenkomst.

Omschrijving licentie:

Duur van de overeenkomst:

Vergoeding:

Garanties en verplichtingen:

Beide partijen gaan akkoord bij het voldoen van de factuur.

Licentie voorwaarden zijn aangepast op: 2 maart 2024