Fotografie & webdesign.

Privacyverklaring

FOX andsome, gevestigd in Haarlem, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.foxandsome.com
contact@foxandsome.com

Persoonsgegevens die ik verwerk:

FOX andsome verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam,
– Geslacht,
– Geboortedatum,
– E-mailadres,
– IP-adres,
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
– Locatiegegevens,
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk),
– Internetbrowser en apparaat type.

Je voor- en achternaam en e-mailadres worden bewaard als je reageert op een post of je inschrijft voor de nieuwsbrief. Alle andere informatie wordt simpelweg geregistreerd door Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met  mij op via contact@foxandsome.com of via het contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

FOX andsome verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
– FOX andsome analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op voorkeuren,
– FOX andsome volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

FOX andsome bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang je bericht online staat op mijn website.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Doordat FOX andsome gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

FOX andsome gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FOX andsome gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website is je al geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@foxandsome.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. FOX andsome zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. FOX andsome wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

FOX andsome neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@foxandsome.com of via het contactformulier.